Cuba                  Caribben                         C       

 

 

                                      

 

 

 

 

                                                

 

                                                  Diplomatic Corps serie 1960 Embassy  Korea

 

                                               

                                

                                                 Diplomatic Corps serie pre 2000 Embassy Angola

 

                       

                                  

                                                Non Diplomatic Embassy Staff  Embassy Dominica

 

                       

 

                        Diplomatic corps serie 2002 Embassy  Germany

zurück zu Inhaltsverzeichnis